huurovereenkomst

BEdressed
Meulensteedsesteenweg 545
9000 Gent
0472 61 39 16

1. Toepasselijkheid

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door BEdressed met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene huurvoorwaarden genoemde kleding tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

jurk:
huurprijs/week:
verzendkosten:
Totaal:

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: BEdressed
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst kleding huurt van BEdressed voor een bepaalde periode.
Kleding: Alle kleding en overige zaken die BEdressed voor verhuur beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires.
Adres: Meulesteedsesteenweg 545, 9000 Gent

 

3. Huurperiode

De kleding wordt verhuurd voor de periode:
Verzonden naar huurder op:
                                                adres:
Retour naar BEdressed op:

Pick up:

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De huurder staat zelf in voor de verzend- en retourkosten.

5. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren kleding en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert;

  • Tot 48u voor aanvang contract krijgt huurder 75% van het huurbedrag terug.
  • Binnen 48u voor aanvang contract is er geen terugbetaling van het huurbedrag mogelijk.
  • Op de dag dat de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggegeven. Dit geldt ook voor niet afhalen zonder annulering.

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.

7. Afhaal

Wanneer de huurder de goederen komt afhalen, kan deze de kleding controleren. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor en wordt de borg voldaan, huurder kan dan de kleding meenemen.

8. Gebruik

De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal op de juiste manier met de kleding omgaan.

9. Retour

De kleding dient in goede staat maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt aangerekend door BEdressed. BEdressed kent dit bedrag zelf toe. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken.
Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums.

Bij te laat terugbrengen van de kleding geldt een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van problemen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met mij.

Hulp nodig?

Stuur me gerust een bericht via onderstaand contactformulier.

 

 

BEdressed dress rental